สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าเยี่ยมชมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ S&P Print E-mail

เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะผู้ศึกษาหลักสูตร Business Intelligence with Advanced Analytics จาก สวทช. ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย เรื่อง "ระบบสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อการบริหารธุรกิจ" โดยใช้โปรแกรม Pentaho ซึ่งเป็น Open Source Software ที่ทาง S&P ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อการบริหารธุรกิจ เพื่อให้เกิดการรวมศูนย์ของข้อมูลจากทุก ๆ ที่ และการนำไปใช้ของทุกจุดในเครื่องมือตัวเดียวกัน
       โดยมี ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

Our Brands

S&P Restaurants
Bluecup By S&P
Vanilla Restaurants
Delivery 1344
patarathailand.com
Patio
Grand Seaside
Maisen
Umenohana
Golden Dragon